ለኒኦ ሶሳይቲ አባልነት

የኒኦ ሶሳይቲ አባል መሆን ይቻላል። ነገር ግን  መዘመን ያስፈልጋል። አዎንታዊነት ትልቅ ቦታ አለው።  የኒኦ ሶሳይቲ መስፈርቶችን ማሟላትም ግድ ይላል። እንዲሁም የኒኦ ሶሳይቲ መተዳደርያ ደንቦችንና ስነ- ምግባር  ሕግጋቶችን ማክበር  አባልነት ያስገድዳል። በኒኦ ሶሳይቲ ውስጥ ደባል የሆኑ ማናቸውንም  አፈንጋጭ  ሃሳቦችን ማንጸባረቅ አይቻልም። ጽንፍ-ረጋጭነት ከመሀል ያወጣል።ፍትሓዊነትና ሰውነት ያገባል ከመሀል። ለኒኦ ሶሳይቲ አባልነት በአእላፍ ደጀን  ኔትዎርክ ውስጥ የሚደረጉ መልካም ንግግሮችና በጎ አመለካክቶች መነሻ መስፈርቶች ይሆናሉ።
መልካም አባልነት!!

የአባልነት መስፈርቶች
Membership Requirements

soon.

የአባልነት ደረጃዎች
Membership Ranks

soon

የአባልነት ሚናዎች
Membership Roles

sonn