መነሻ ሀሳብ

 

  ለምን ደኃ ሆነን ?


  ረጅሙን ታሪክ በአጭሩ ለመናገር ያህል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ድህነት መንስኤዎች  ስንፍና፤ ድንቁርና፤ ልመና፤ሙስና ፤ ምስፍና እና አፈና  ናቸው ። እነዚህ  ስድስት የድህነት መንስኤዎች አሥር የድህነት መገለጫዎችን ያንጸባርቃሉ። የሥራና የትምህርት እጦትን፤ የጦርነትና የግጭት ችግሮችን፤ የአየር ንብረት መዛባትን፤ ማህበራዊ ኢ-ፍትሓዊነትን፤ የምግብና የውኃ እጥረትን፤ የመሠረተ-ልማትና የመንግስት ድጋፍ ጉድለትን፤ የጤና እንክብክቤ አለመኖርን፤ የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ያስከትላሉ። ለእነዚህ እጥረቶችና እጦቶች መጋለጥ አስከፊ ድህነት ውስጥ መውደቅን ያረጋግጣል።
  ስለዚህ ያደጉ አገሮች ከስንፍና ይልቅ ትጋትን፤ ከድንቁርና ይልቅ ዕውቀትን ፤ ከልመና ይልቅ ሰርቶ ማግኘትን፤ ከሙስና ይልቅ ታማኝነትን፤ ከምስፍና ይልቅ ዴሞክረሲን፤  ከአፈና ይልቅ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ  ለማደግ ችለዋል።
   የኢትዮጵያ ሕዝብም ይህንን ለማድረግ መወሰን አለበት። እንደ ሕዝብ በመሰባሰብና በመደራጀት የራሱን ዊዝደም በመጠቀም፤ በተፈጥሮ ጸጋው በመገልገል፤ ከድህነት መውጣት አለበት። ሌላ ሰው መጥቶ ከድህነት ጎትቶ እንዲያወጣው መጠበቅ የለበትም። እራሱን በራሱ ከችጋር ማላቀቅ አለበት።  የኒኦ ሶሳይቲ መነሻ ሃሳብ ይኼው ነው። በራሳችን ለራሳችን ከድህነት አዘቅት መውጣት!!ምክንያቱም የሁሉም ችግሮቻችን ምንጭ  ድህነት ስለሆነ።   

  A D V A N C I N G
    E T H I O P I A

 

   ራእይ 

እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ2040 

ዓ.ም ለ1/4ኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ የእንጀራ ምንጭ መሆን::


 

  

   ተ ል ዕ ኮ

ከ21ኛ ክፍለ ዘመን ጋራ የሚራመዱ ሰዎችን በማሰባሰብና በማህበረሰብ ማዕቀፍ በማደራጀት፤ በተለያዩ የሙያ፤የሥራና የጥናት ዘርፎች ላይ በተግባር እንዲሰማሩ በማብቃት የድርሻቸውን አገራዊ አስተዋጽኦ ወደላቀ ደረጃ እንዲያደርሱ የማስቻል፤

 

 

                                                የ ወ ል  እ ሴ ቶ ቻ ች ን 
1. አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ የጋራ ታሪክ ባለቤት መሆናችን፤ 

2. በእኩልነት ላይ የቆመ ማህበረሰብ የመፍጠር ሕልማችን፤

3. ስንፍና ፤ ድንቁርና ፤ ሙስና ፤ ልመና ፤ ምስፍና እና አፈና ጠልነታችን ፤ 

4. ከችግር ተቺነት ወደ ችግር ፈቺነት የሚያሸጋገር ድልድይ ላይ መሆናችን፤

5. ባለብዙ ቋንቋዎች፤ባለብዙ ሐይማኖቶች፤ባለብዙ ባህሎች፤ሺህ ዓመታትን ያስቆጠሩ ማህበራዊ መስተጋቢሮች ባለቤት መሆናችን የወል እሴቶቻችን ናቸው። 
 

የጋራ ታሪክ ባለቤትነት

መጥፎም ሆነ ጥሩ ፤ ክፉም ሆነ ደግ፤ ጠቃሚም ሆነ ጎጂ  ያለው ታሪካችን የጋራችን ነው። የማንነታችን መግለጫ፤ የእኛነታችን ማስረጃ ነው። 

በእኩልነት ላይ የቆመ ማህበረሰብ

መጥፎም ሆነ ጥሩ ፤ ክፉም ሆነ ደግ፤ ጠቃሚም ሆነ ጎጂ  ያለው ታሪካችን የጋራችን ነው። የማንነታችን መግለጫ፤ የእኛነታችን ማስረጃ ነው። 

ድህነት-ጠልነታችን

መመጽወትን የመሰለ ቅስም ሰባሪ የለም። እኛ ድሆች ነን እያልን ለድህነታችን ሰበብ እየሳብን፤ ለድህነታችን  ዕውቅና እየሰጠን ብዙ ዓመታቶችን አሳልፈናል።  አሳፋሪ ነው። ሌሎች እየመገቡን ከድህነት እንዲያወጡን የምንጠብቅ ከሆነ ሰነፎች ነን። ስንፍና ፈጣሪም አይወድም።  ስለዚህ ድህነትን መጥላት ብቻ ሳይሆን ድህነትን መክላት ግዴታችን መሆን አለበት። 
የድህነት መድኃኒት ሥራ ነው።ኑ በጋራ እንሥራ!!

                                   የ እ ኛ   ፕ ሪ ን ሲ ፕ ል
   ነጻነት 
          እኩልነት 
                  ወዳጅነት
                            ቅንነት
                                    ክብረት
                                             የጋራ ዓላማ
                                                         ዘላቂ ተሳትፎ
                                                                       ግልጽነት

s o o n...

Our Organizational
Structure

This field is mandatory

The e-mail address is invalid

* Indicates required fields
There was an error submitting your message. Please try again.
Thank you! We will get back to you as soon as possible.

Contact us

Telephone: +1510 345 9997

E-mail: admin@myneosociety.org

Address: 3838Turquoise Way, Oakland, CA, 94609